Nikko Hurtado's Blush - Fusion Ink

Nikko Hurtado's Blush - Fusion Ink
Nikko Hurtado's Blush - Fusion Ink

1oz Nikko Hurtado's Blush - Fusion Ink

$11.75
Nikko Hurtado's Blush - Fusion Ink

2oz Nikko Hurtado's Blush - Fusion Ink

$18.50
Description

Details

Nikko Hurtado's Blush Single Bottle Tattoo Ink.

Available Sizes: 1oz and 2oz.

Reviews